به‌خێربێیت بۆ كوردبێست
زه‌به‌لاحترین کۆگای زنجیره‌ و فیلم و ئه‌نیمی

9.3 The Shawshank Redemption كوردبێست The Shawshank Redemption (1994) WEB-DL 9.3 Hababam Sinifi (Dub) كوردبێست Hababam Sinifi (Dub) (1975) Dub 9.2 The Godfather كوردبێست The Godfather (1972) WEB-DL 9.0 The Dark Knight كوردبێست The Dark Knight (2008) WEB-DL 9.0 12 Angry Man كوردبێست 12 Angry Man (1957) WEB-DL 9 Tosun Pasa (Dub) كوردبێست Tosun Pasa (Dub) (1976) Dub 8.9 Kemal Sunal (Dub) كوردبێست Kemal Sunal (Dub) (1976) Dub 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King كوردبێست The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) BluRay 8.9 Schindler's List كوردبێست Schindler's List (1993) BluRay 8.9 Hababam Sinifi Sinifta Kaldi (Dub) كوردبێست Hababam Sinifi Sinifta Kaldi (Dub) (1976) Dub 8.8 The Lord of the Rings (Dub) كوردبێست The Lord of the Rings (Dub) (2001) Dub 8.8 The Mountain II كوردبێست The Mountain II (2016) WEB-DL 8.8 The Good, the Bad and the Ugly كوردبێست The Good, the Bad and the Ugly (1966) BluRay 8.8 Forrest Gump كوردبێست Forrest Gump (1994) BluRay 8.8 Fight Club كوردبێست Fight Club (1999) BluRay 8.8 Inception كوردبێست Inception (2010) BluRay 8.8 Hababam Sinifi Uyaniyor (Dub) كوردبێست Hababam Sinifi Uyaniyor (Dub) (1977) Dub 8.8 The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring كوردبێست The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001) BluRay 8.7 The Lord Of The Rings: The Two Towers كوردبێست The Lord Of The Rings: The Two Towers (2002) BluRay 8.7 The Matrix كوردبێست The Matrix (1999) WEB-DL 8.7 Goodfellas كوردبێست Goodfellas (1990) WEB-DL 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest كوردبێست One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) WEB-DL 8.6 Spirited Away كوردبێست Spirited Away (2001) WEB-DL 8.6 Harakiri كوردبێست Harakiri (1962) WEB-DL 8.6 Jersey كوردبێست Jersey (2019) WEB-DL 8.6 The Intouchables كوردبێست The Intouchables (2011) WEB-DL 8.6 Life Is Beautiful كوردبێست Life Is Beautiful (1997) WEB-DL 8.6 City of God كوردبێست City of God (2002) WEB-DL 8.6 Seven Samurai كوردبێست Seven Samurai (1954) WEB-DL 8.6 Parasite كوردبێست Parasite (2019) WEB-DL 8.6 Interstellar كوردبێست Interstellar (2014) WEB-DL 8.6 Zack Snyder's Justice League كوردبێست Zack Snyder's Justice League (2021) WEB-DL 8.6 The Green Mile كوردبێست The Green Mile (1999) BluRay 8.6 Saving Private Ryan كوردبێست Saving Private Ryan (1998) BluRay 8.6 It's a Wonderful Life كوردبێست It's a Wonderful Life (1946) BluRay 8.6 The Silence of the Lambs كوردبێست The Silence of the Lambs (1991) BluRay 8.6 Se7en كوردبێست Se7en (1995) WEB-DL 8.5 Friends: The Reunion كوردبێست Friends: The Reunion (2021) WEB-DL 8.5 Cruella كوردبێست Cruella (2021) WEB-DL 8.5 Grave of the Fireflies كوردبێست Grave of the Fireflies (1988) WEB-DL 8.5 Chhichhore كوردبێست Chhichhore (2019) WEB-DL 8.5 Once Upon a time in the west كوردبێست Once Upon a time in the west (1968) WEB-DL 8.5 Like Stars on Earth كوردبێست Like Stars on Earth (2007) WEB-DL 8.5 Cinema Paradiso كوردبێست Cinema Paradiso (1988) BluRay 8.5 Le Trou كوردبێست Le Trou (1960) BluRay 8.5 The Lizard كوردبێست The Lizard (2004) WEB-DL 8.5 Samsara كوردبێست Samsara (2011) WEB-DL 8.5 For Sama كوردبێست For Sama (2019) WEB-DL 8.5 Léon: The Professional كوردبێست Léon: The Professional (1994) WEB-DL 8.5 Pianist كوردبێست Pianist (2002) WEB-DL 8.5 American History X كوردبێست American History X (1998) WEB-DL 8.5 Whiplash كوردبێست Whiplash (2014) WEB-DL 8.5 The Usual Suspects كوردبێست The Usual Suspects (1995) WEB-DL 8.5 The LionKing كوردبێست The LionKing (1994) WEB-DL 8.5 Terminator 2: Judgment Day كوردبێست Terminator 2: Judgment Day (1991) WEB-DL 8.5 Back to the Future كوردبێست Back to the Future (1985) WEB-DL 8.5 Modern Times كوردبێست Modern Times (1936) WEB-DL 8.5 Gladiator كوردبێست Gladiator (2000) WEB-DL 8.5 Psycho كوردبێست Psycho (1980) WEB-DL 8.5 The Departed (Dub) كوردبێست The Departed (Dub) (2006) Dub 8.5 The Year Earth Changed كوردبێست The Year Earth Changed (2021) WEB-DL 8.5 Léon: The Professional (Dub) كوردبێست Léon: The Professional (Dub) (1984) Dub 8.5 The Departed كوردبێست The Departed (2006) WEB-DL 8.5 City Lights كوردبێست City Lights (1931) WEB-DL
ئێمه‌ له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تیه‌كان
كوردی هۆڵیود بۆڵیود بیانی ئه‌نیمی كارتۆن كۆری چینی یابانی ئێرانی